test.Gimnesia.net:

Programació

Recursos i bibliografia.

El niu de pràctiques:

Entrada a l'ftp.

Projectes.

 1. Joc dels xinos.
  1. Projecte base.
  2. Inici de programació Orientada a Objectes.
  3. proves de
  4. Carpeta de projecte del joc.
  5. El joc.
 2. Sockets-> proves de socket 1

Examens

 1. Examen Html.
 2. Examen Css.